Uzman Klinik Psikolog
Cansu Çelik Özel

2017 yılında Psikoloji (%100 İngilizce) lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıştır. 2019 yılında Klinik Psikoloji (%100 İngilizce) yüksek lisans eğitimini Polonya’da SWPS Sosyal ve Beşeri Bilimler Üniversitesini ‘Kahvaltı Sıklığının Ruhsal Sağlık ile İlişkisi’ konulu çalışmasıyla bitirerek uzmanlığını almıştır.

Cansu Çelik Özel - Klinik Psikolog

Uzmanlık Alanlarım

Lisans ve yüksek lisans programları devam ederken, saha stajlarını Balıklı Rum Hastanesi, Turkcell ve çeşitli psikoterapi merkezlerinde gerçekleştirdi. Staj deneyimlerinin yanı sıra, birçok yetişkin ve çocuk değerlendirme testlerinin eğitimlerini aldı ve bu testleri uygulamalı kullanmaya başladı.

Çalışan kişilerin iş yeri problemlerine, kurumsal alandaki tecrübeleri, eğitimleri ve deneyimleri doğrultusunda ışık tutuyor.

2019'dan beri, uygulayıcı sertifikasına sahip olduğu ekollerle psikoterapist olarak çalışmalarını sürdürüyor. Uzman klinik psikolog olarak, yüz yüze veya online olarak yetişkinlerle çalışıyor.

Çalışma Alanları

 • Role
  OKB (Takıntı)
  Description
  Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), günlük yaşamınızı ve huzurunuzu bozabilir. OKB'nin üzerinden gelebilmek için etkili stratejiler üzerinde birlikte çalışabiliriz.
 • Role
  Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  Description
  Geçmiş travmalar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), yaşamınızı karmaşık ve zorlaştırabilir. Travmatik deneyimlerin etkisini azaltmada ve iyileşme sürecinde sizinle çalışabilirim.
 • Role
  Panik Atak
  Description
  Ani ve yoğun korku ya da rahatsızlık hissi ile karakterize panik ataklar yaşam kalitenizi düşürebilir. Panik atakların üstesinden gelmek için etkili stratejiler geliştirebiliriz.
 • Role
  Uyku Bozuklukları
  Description
  Uyku bozuklukları, fiziksel ve duygusal sağlığınızı etkileyebilir. Sağlıklı uyku alışkanlıkları ve uyku düzeninizi iyileştirme stratejileri konusunda sizinle birlikte çalışabilirim.
 • Role
  Öfke Kontrolü
  Description
  Kontrolsüz öfke, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir. Öfkenizi kontrol etme ve ifade etme yollarını keşfederek daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olabilirim.
 • Role
  Özgüven Problemleri
  Description
  Düşük özgüven, kişisel ve profesyonel hayatınızda sıkıntılara yol açabilir. Özgüveninizi güçlendirme yollarını birlikte keşfedebiliriz.
 • Role
  Yeme Bozuklukları
  Description
  Yeme bozuklukları, fiziksel sağlığınızı ve özsaygınızı etkileyebilir. Bu durumları aşmanıza yardımcı olacak stratejileri birlikte keşfedebiliriz.

Çalışma Alanlarım

 • Role
  İş Yeri Problemleri
  Description
  Gelişen ve değişen dünyada artık çalışma şartları, çalışma şekilleri veya kurum işleyişleri de değişmektedir. Bu değişimlere ayak uydurmak kimi bireylerin yatkınlıkları dolayısıyla kolay olurken, kimi bireyler için sancılı bir süreç olabilmektedir. İş yerindeki ast/üst veya ekip arkadaşlarıyla yaşanan problemler, çalışmalarda verimliliğin düşmesi, zaman yönetiminde problemler, sunum heyecanı gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlar kimi zaman özel hayata yansırken, kimi zaman özel hayat problemlerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Role
  Mobbing
  Description
  Yasal düzenlemesi de bulunan bu ifadenin en temel tanımı iş yerinde bireye uygulanan kötü, agresif tutumlar ve psikolojik şiddettir. Aynı seviyede eşdeğer olarak çalışan iki ekip arkadaştan birinin diğerine mobbing uygulaması şeklinde gerçekleşebileceği gibi, üstün astına mobbing uygulaması şeklinde de gerçekleşebilir. Bireyin yaptığı işin devamlı şekilde eşdeğeri yahut üstü tarafından eleştirilmesi, ekip içerisinde azarlanması, özel yaşamına negatif bir şekilde müdahale edilmesi gibi durumlar mobbing'e örnektir.
 • Role
  Stres/Kaygı/Anksiyete
  Description
  Hayatın zorlukları karşısında stres ve anksiyete normaldir ancak bunlar hayatınızı zorlaştırıyorsa, stres yönetimi ve kaygıyı azaltma stratejileri üzerinde çalışabiliriz.
 • Role
  Fobiler
  Description
  Belirli durumlar, nesneler ya da etkinlikler karşısında aşırı korku ve anksiyete yaşamanız, hayatınızı sınırlayabilir. Fobilerin üstesinden gelmek için birlikte çalışabiliriz.
 • Role
  Depresyon
  Description
  Depresyon, hayatınızın her alanını etkileyebilir. Depresyonla baş etme stratejileri üzerinde birlikte çalışarak, yaşam kalitenizi artırabiliriz.

Bu web sitesi, en iyi deneyimi almanızı sağlamak için çerezleri kullanır.